Imieniny

Przedwczoraj: Anieli Jana Wczoraj: Viktoryna Helmuta Dzi? : Anieli Leonarda Jutro : Beniamina Balbiny Pojutrze : Grazyny Ireny

Modny-Bukiet

Sie? kwiaciar? modny bukiet obejmuje trzy kwiaciarnie znajduj?ce si? na r?nych osiedlach miasta W?oc?awka

Osiedle Po?udnie ul Nowcy 27

Osiedle Zazamcze ul Budowlanych 5

Osiedle Kazimierza Wielkiego 14 P. Piechoty 8 (Ko?o ko?cio?a na Ostrowskiej)

Kwiaciarnie Istniej? ponad 10 lat. Inicjatork? jest Anna Zabielska, mi?o?niczka kwiatw, dekoracji r?nych wn?trz, kreatorka nowych trendw florystycznych. Sekretne wn?trza bukietw poznawa?a na licznych warsztatach organizowanych przez biuro kwiatowe Holandia. Mi?ym akcentem na pocz?tku drogi by?o zdobycie pierwszego miejsca za naj?adniejszy bukiet wykonany przez w?oc?awskie kwiaciarnie na Festiwalu R? organizowanym we W?oc?awku w dniu 5 wrze?nia 2004 roku.

W swoich kwiaciarniach Anna stawia na profesjonaln? obs?ug? klienta ze szczeglnym uwzgl?dnieniem aktualnych trendw florystycznych. Jest obecna na najciekawszych pokazach i wystawach bran?owych w Polsce, Holandii i Niemczech, organizowanych przez czo?wk? ?wiatowych florystw. Tam w?a?nie mo?na wzbogaca? swoj? wiedz? i podziwia? pi?kno dzie? sztuki wykonanych z kwiatw ci?tych. W kwiaciarniach Modny Bukiet zatrudniane florystyki kochaj? swoj? prac? i dlatego wykonuj? bukiety i kompozycje z najwy?sz? staranno?ci? i uwag?. Wszystkie pracownice zosta?y nauczone fachu w Szkole Florystycznej Modny Bukiet za?o?onej przez Ann? Zabielsk?.


Dla klientw kwiaciarni mo?e to by? ciekawostk?, ?e wykonywane s? r?ne konstrukcje i sekretne wn?trza bukietw, ktre s? niewidoczne ale czasem niezb?dne jak przyprawa nadaj?ca wyj?tkowy smak. Twrcze podej?cie do konstrukcji kompozycji dowodzi kunsztu wykonawcy.

Wszystkie oryginalne kompozycje z kwiatw ci?tych, doniczkowych i sztucznych s? wykonywane przez w?a?cicielk? i zatrudniony personel. W ofercie jest bogaty wybr kwiatw ci?tych i doniczkowych, a tak?e bukietw, prezentw, ?wiec, szk?a dekoracyjnego, donic, kartek okoliczno?ciowych, wyrobw ceramicznych i innych elementw dekoracyjnych oraz gustownych drobiazgw.


W kwiaciarniach przyjmowane s? zamwienia na wykonanie wi?zanek ?lubnych, dekoracji samochodw, ko?cio?w, aran?acji sal weselnych. Dostarczamy kwiaty w dowolne miejsce w Polsce i na ?wiecie. Proponujemy pe?n? opraw? kwiatow? na ka?d? okazj? i na ka?d? kiesze?, poniewa? rozumiemy sytuacj? ekonomiczn? w jakiej wszyscy si? znajdujemy. Profesjonalnie przygotowany personel pomo?e dokona? w?a?ciwego wyboru. Zapraszamy Serdecznie.